Garantieregeling

  Garantie geregeld: STO Garant
  Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt VH Vakanties gebruik van STO Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.
  Bij elk (reis)aanbod van VH Vakanties op deze website leest u of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads)

  De werking
  Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan VH Vakanties, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan VH Vakanties. Mocht VH Vakanties voor het einde van uw boeking in financieel onvermogen geraken, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

  English:
  A guarantee in place: STO Garant In order to meet its statutory obligation to provide a guarantee, VH Vakanties uses STO Garant, a guarantee scheme recognised by the Netherlands Authority for Consumers and Markets (ACM). You can check that this is the case by visiting STO Garant’s website and verifying that the organisation is listed as a participant (www.sto-garant.nl/en/members). You can find all information relating to STO Garant at www.sto-garant.nl/en.
  Whether STO Garant’s guarantee applies to a particular (travel) offer made by VH Vakanties is specified for that offer. The Guarantee Scheme specifies what the guarantee covers and which conditions apply. You can find the Guarantee Scheme on STO Garant’s website (www.sto-garant.nl/en/downloads).

  How it works
  If STO Garant’s guarantee applies to your booking, you do not pay the booking amount to VH Vakanties but instead into the escrow account belonging to Stichting Derdengelden Certo Escrow, a payment services provider registered with De Nederlandsche Bank (DNB) and the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM). This trust account holds your payment in reserve until the trip booked has come to an end. The booking amount is then released to VH Vakanties on the day after your trip ends. If VH Vakanties should become financially insolvent before the end of your trip, STO Garant will implement the guarantee. The Guarantee Scheme details how you can make a claim under the guarantee in such cases.